slide-web11
background
IMG_998212

ทำไมต้อง D4

เรามีบริการที่สร้างรูปแบบและกระบวนที่แตกต่าง ฉีกแนวการอบรมและการพัฒนาบุคลากรแบบเดิม ในกรอบเดิมๆ เน้นงานและ ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงด้วย Work Based Learning การบรรยาย ด้วยวิธี Coach Consult & Counseling แบบ 3CO เรามีกระบวนการ D4 Move ที่ทำให้งานเดินหน้าและเชื่อมโยงกับผู้บริหารระดับสูง D4 Model ที่จับต้องได้ ง่ายต่อการนำไปใช้ และ Process ที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ เราเชื่อว่านวัตกรรมและกระบวนการของเราจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและยกระดับองค์กรได้มาก กว่าการอบรมหรือกระบวนการแบบทั่วๆ ไป

บริการของ D4

บริการของ D4 แบ่งออกเป็น4ประเภท ซึ่งแต่ละรูปแบบการบริการจะแตกต่างกันในเรื่องของระยะเวลาการอบรม และจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป

D1 : Training – การอบรมที่เน้นการนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง

D2 : Series – การอบรมเป็นหลักสูตรซึ่งจะมีการทำปรเมิณและการติดตามผลเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

D3 : Program – หลักสูตรโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีกระบวนการติดตาม เพื่อการนำสิ่งต่างๆ ไปทดลองขับเคลื่อนจริงเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการทำงาน

D4 : Project – โครงการที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรมากที่สุด ด้วยกระบวนการเฉพาะของ D4 ที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรจากกลุ่มเล็กๆ จนไปถึงระดับองค์กร

วิธีการ Approach ของ D4

ทรีโค่

เน้นประสิทธิผลของการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ผสมผสานแนวทางและวิธีการแบบที่ปรึกษา (Consulting) การโค้ช (Coaching) และการให้คำแนะนำ (Counseling) เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 15 ปี 3co ช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รับคำตอบของการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เข้าสู่การดึงศักยภาพภายในตนออกมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เวิร์คเบส

กระบวนการออกแบบหลักสูตรตามแนวทางการเรียนรู้บนพื้นฐานของการแก้ไขปัญหาจริงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน การบริหารงานและชีวิตการทำงาน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งจนนำไปประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ดูอัล เทรนเนอร์

นวัตกรรมการนำสัมมนารูปแบบใหม่ โดยการผสานพลังระหว่างวิทยากร 2 แบบ 2 สไตล์ ด้วยเทคนิค วิธีการบรรยายที่แตกต่างกัน ตอบโจทย์การเรียนรู้ในระดับต่างๆ อย่างลึกซึ้ง สมบูรณ์แบบครบถ้วนทั้งเนื้อหาสาระ แง่คิด และบรรยากาศการเรียนรู้

ติ้งทูล

ผู้พัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางความคิด โมเดล เทคนิค วิธีการ ขั้นตอนที่ช่วยให้การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย จำง่าย นำไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน เน้นผลลัพธ์แห่งการเปลี่ยนแปลง

What others say about us

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ

“ผมมีความประทับใจกับเนื้อหาและวิธีการนำเสนอการอบรมของอาจารย์ยงยุทธ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการปรับทัศนคติของมนุษย์ให้เข้าใจธรรมชาติ และนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งเรื่องชีวิตประจำวันกับครอบครัว และการทำงานในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะในการสื่อสาร ผมและภรรยามีความเข้าใจในการสื่อสารกับลูกมากขึ้น ทำให้การสนทนาภายในครอบครัวสร้างสรรค์กว่าเดิม
ผมเชื่อว่าความรู้เหล่านี้ซึ่งเป็น Soft skill และเสมือนเป็นรากแก้วหรือพื้นฐาน มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของเรามากกว่าความรู้ที่เป็น Hard skill ที่เรามักนิยมไปอบรมกันเสียอีก และเมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีแล้ว ก็จะทำให้ผลงานหรือชีวิตของเราดีขึ้นตามไปด้วยครับ”

คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณกรรมการผู้จัดการบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
คุณวีรยุทธ นิ่มเสมอ

“การเรียนรู้กับวิทยากรของ D4 เป็นเรื่องน่าสนุก และเห็นผลในทางปฏิบัติได้ชัดเจน ตรงเป้า โดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงทฤษฎีจากตำราดังๆ ของเหล่าศาสตราจารย์ชาติตะวันตกให้มากมายจนเกินไป ซึ่งบางครั้งทฤษฎีดังๆ เหล่านั้น ก็ห่างไกลเกินกว่าที่วัฒนธรรมการทำงานแบบไทยๆ จะนำมาใช้ได้จริง คณาจารย์ของ D4 ไม่ได้มองเราเป็นแค่เพียง “ลูกค้า” ในธุรกิจการฝึกอบรม แต่ทุ่มเทกับเราเสมือนเราเป็นคนในบริษัทเดียวกัน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่อยู่บนรากฐานของความจริงใจ ทำให้ D4 ยังคงเป็น “บริษัทที่ปรึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แถวหน้า” ของกลุ่มมิชลินในประเทศไทย มาจนทุกวันนี้”

คุณวีรยุทธ นิ่มเสมอZone Training Manager, Southeast Asia & Oceaniaบริษัท สยามมิชลิน จำกัด
คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์

“จากการที่ได้รู้จักและทำงานกับอาจารย์ยงยุทธ มากกว่า 5 ปี คิดว่าอาจารย์เป็นนักวางกลยุทธิ์ที่มีจิตวิทยาสูงมาก สามารถมองทะลุสถานการณ์ต่างๆ ได้ในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่จุดวิกฤต หรือจุดหักเห อาจารย์สามารถวางกลยุทธ์ที่นำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์เชิงบวกได้อย่างดีเยี่ยม”

คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)
คุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์

“อาจารย์ยงยุทธและอาจารย์นพพล มีวิธีในการถ่ายทอดที่สุดยอดจริงๆ สามารถนำเอาหลักการหรือกิจกรรมง่ายๆ มาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติร่วมกัน แต่สามารถสะท้อนปัญหาหรือเหตุการณ์ในชีวิตจริงได้อย่างไม่น่าเชื่อ ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน ผมและผู้เข้าร่วมอบรมมีความประทับใจกับการเข้าร่วม กิจกรรมสัมมนากับอาจารย์ยงยุทธและอาจารย์นพพลเป็นอย่างมาก และจะได้มีโอกาสได้เชิญอาจารย์มาในกิจกรรมอื่นๆ อีกในอนาคตอย่างแน่นอน”

คุณคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์กรรมการผู้จัดการบริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

ติดต่อสอบถามหลักสูตร แนะนำและติชมสถาบันได้ที่นี่