⌈วิทยากร⌋

ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์

Founder & Master Trainer of D4 Consultant

ประสบการณ์การบรรยาย 20 ปี กับ 20,000 ชั่วโมง ใน 200 องค์กรชั้นนำ

การศึกษา

 • ปริญญาโท Policy Science (MPP) Saitama University ประเทศญี่ปุ่น
  (ทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ปรึกษาโครงการ

 • Mc Group Sale Leadership Development Program (2019)
 • BSI Leadership Development Program (2017-2019)
 • Dhipaya Culture Change (TIP2) (2014-2015)
 • KTB Leasing Culture Change (FIRST) (2015)
 • Transformational Leadership Culture Amway (Thailand) Ltd. (2015)
 • Transformational Leadership Culture : Eagle Ottawa (Thailand) Co., Ltd. (2015, 2016)

วิศรุต เคหะสุวรรณ

วิศรุต เคหะสุวรรณ

วิทยากร และที่ปรึกษา