ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์

Founder & Master Trainer of D4 Consultant

ประสบการณ์การบรรยาย 20 ปี กับ 20,000 ชั่วโมง ใน 200 องค์กรชั้นนำ

การศึกษา

  • ปริญญาโท Policy Science (MPP) Saitama University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น)
  • ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่ปรึกษาโครงการ

  • Mc Group Sale Leadership Development Program (2019)
  • BSI Leadership Development Program (2017-2019)
  • Dhipaya Culture Change (TIP2) (2014-2015)
  • KTB Leasing Culture Change (FIRST) (2015)
  • Transformational Leadership Culture Amway (Thailand) Ltd. (2015)
  • Transformational Leadership Culture : Eagle Ottawa (Thailand) Co., Ltd. (2015, 2016)

Training Courses

Human X

Change Within You

Step to Leader

Effective Time Mangement

Performance Dialogue
& Creative Feedback

Effective Communication
& Relationship