D2 : Series

สำหรับองค์กรที่ต้องการเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราสร้างเนื้อหาเป็นซีรี่ส์ เพื่อ

– การสร้างผู้นำ

– การสื่อสาร

– การคิดแก้ปัญหา

– การพัฒนาตนเอง

เรามีแนวทางการติดตามอย่างง่าย ๆ ด้วยการแบ่งหมวดหมู่เนื้อหา มีการติดตามผลแบบ Pre/Post Test 360° มีการบ้านและข้อตกลงให้ลองนำไปปฏิบัติ เน้นการอบรมที่มากกว่าความประทับใจมากสู่เปลี่ยนแปลงตัวเอง และนำสิ่งต่างๆ ไปสู่การทำจริง

Leadership

Communication

Think Plus

Personal Development