D1 : Training Courses

เราออกแบบหลักสูตร 20 หลักสูตรหลักที่มีตำนานแห่งความสำเร็จ กว่า 200 องค์กร ผ่านการบรรยายกว่า 20 ปี 20,000 ชั่วโมง เราพัฒนาจนมีความเป็นมืออาชีพในเนื้อหาและรายละเอียดทุกขั้นตอน ด้วยความแตกต่างจาก

  • เนื้อหาเฉพาะด้วย D4 Model
  • ไม่เน้นทฤษฎีกว้างๆ แต่เน้นการปฏิบัติจริง (Practical) ของกลุ่มที่เข้าอบรมในแต่ละกลุ่ม
  • ออกแบบหลักสูตรพิเศษ (Tailored-made) อย่างปราณีตเพื่อให้เหมาะสมและเข้ากับบริบทขององค์กร
  • ทักษะการบรรยายแบบ FACT/FEELING ทั้งสนุก มีส่วนร่วม ได้เนื้อหา และมีแรงบันดาลใจ
  • รายละเอียดในแต่ละบทอย่างลึกซึ้ง รับประกันความประทับใจ และน่าติดตามตลอดการอบรม

6 หลักสูตรการอบรมยอดนิยมของ D4 ที่หลายองค์กรชั้นนำมั่นใจใช้ต่อเนื่องมา 10 ปี

Change Within You

Be With การยอมรับคือชัยชนะก้าวแรกของความเป็นมนุษย์ เราจะลงลึกกว่า Mindset เพื่อค้นหา Myself แล้วเรียนรู้กลไกในการสื่อสารและเปลี่ยนแปลงพลังภายในตัวเรา เพื่อทำให้ My World เปลี่ยนแปลงและสร้างความสุขและสำเร็จในชีวิตการทำงานของเรา

Human X

ก่อนที่เราจะก้าวไปเรียนเทคนิคการทำงานเรื่องอื่น ๆ การเข้าใจถึงกลไกของตัวเองคือเสาเข็มที่จะทำให้เราสามารถอธิบายและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างลึกซึ้ง เพราะนี้คือพื้นฐานที่สำคัญในการสร้าง Being, Mindset, Coach, Identity, Dialogue, Purpose & Passion, และการพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุด

Step to Leader

เราทุกคนเกิดมาด้วยคุณสมบัติความเป็นผู้นำอยู่แล้ว เพียงแต่เราต้องนำจุดแข็งนั่นมาสานต่อในคุณลักษณะความเป็นผู้นำนั้น ๆ ทั้งการ Leading and Pacing ผู้อื่นอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ให้เหมาะกับสถานการณ์ เพื่อการสร้างผลงาน และสร้างผู้นำในรุ่นต่อ ๆ ไป

Effective Time Management

ค้นพบทางออกของการจัดการและบริหารเวลาอย่างลุ่มลึก ถ่ายทอดเทคนิคและเรื่องราวเด็ดๆ เพื่อกำจัดปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นกับการดูแลปัญหาและความเครียดเกี่ยวกับการบริหารและจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดการงานแทรก งานเร่งด่วน ภารกิจที่มีมากมาย หรือการจัดสมดุลให้แก่ชีวิตของตนเอง

Performance Dialogue & Feedback

สุนทรียสนทนา เป็นการสื่อสารแบบ Face to Face ที่เน้นการฟังไปที่บริบทของผู้พูด เพื่อให้เห็นถึงเบื้องหลังของความเชื่อและค่านิยม (Context) ต้องอาศัยการห้อยแขวนคำตัดสินและการวิจารณ์ ซึ่งจะทำให้เราสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับแบบตรงไปตรงมาและคู่สนทนาต้อนรับได้อย่างกลมกลืน

Effective Communication & Relationship

90% ของความล้มเหลวมาจากการความสัมพันธ์ที่ไม่ดี  ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาจากการสื่อสารที่ล้มเหลว การสื่อสารที่ล้มเหลวมาจากอารมณ์ที่รุนแรง อารมณ์ที่รุนแรงมาจาก Imprint เราจะลงถึงรากของการสื่อสาร เพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ที่เราจะสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นที่เราสมควรได้รับมัน

Give Negotiation & Get Collaboration

เจรจาประสานความร่วมมือ ถอดรหัสลับ DNA Model จะพาเราออกจากจุดยืน ไปสู่ความต้องการ เพื่อการประสานงานที่จะทำให้ลูกค้า คนต่างฝ่าย ต่างผลประโยชน์ มาทำงานประสานผลประโยชน์กันได้อย่างลงตัว

Service Wow!

หลักสูตรที่จะทำให้คุณร้อง Wow!! ลงรายละเอียดในทุก Touch point เทคนิคในการคิด การให้บริการ การแก้ปัญหาเรื่องยุ่งยาก และการสร้างบรรยากาศ ด้วยวิทยากร กูรูที่เชี่ยวชาญระดับสากล ที่จะให้ทุกงานบริการมีทางออกที่คุณต้องร้อง Wow!!

Effective Meeting

หลักสูตรการประชุมที่ทั้งหัวใจในการเข้าถึงคน และสูตรปฏิบัติเพื่อให้การประชุมบรรลุตามวัตถุประสงค์  หลักสูตรที่จะช่วยให้เราใช้เวลาในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่าที่สุด

Coaching & Counseling Workshop

หลักสูตรเพื่อฝึกทักษะการเป็นโค้ชและการให้คำปรึกษา มุ่งเน้นทักษะสำคัญตั้งแต่การฟัง การถามและสะท้อนกลับ เพื่อแก้ไข ติดตาม พัฒนา รวมถึงให้กำลังใจและสนับสนุนให้คู่สนทนาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม

Train The Trainer

หลักสูตรสำหรับสร้างวิทยากรที่ออกแบบอย่างปราณีตเป็นพิเศษ เพื่อใช้เป็นแนวทางและเสริมสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเริ่มต้นพัฒนาทักษะด้านการเป็นวิทยากรอย่างจริงจัง เริ่มตั้งแต่กระบวนความคิดของวิทยากร หลักสำคัญที่จำเป็นสำหรับการเป็นวิทยากรที่ดี เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่จำเป็นในการฝึกอบรม ตลอดจนสามารถพัฒนาสู่การเป็นวิทยากรคุณภาพระดับมืออาชีพได้

Presentation Essentials

หลักสูตรนี้คือหลักสูตรพัฒนาทักษะการนำเสนอที่มุ่งเน้น End to end process ของการนำเสนอ มุ่งเน้นการพัฒนาจากหลักการที่เป็นแก่นแท้ (Essence) และ Best practice เพื่อให้ผู้เรียนได้ประโยชน์อย่างแท้จริง และเอาไปใช้ได้อย่างเห็นผล โดยมี Participant kits ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อการเอาไปใช้ได้แบบ Step by Step และเหมาะกับผู้เรียนที่มีสไตล์การเรียนรู้ที่ต่างกัน

Thinking Fast And Slow For Business

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างการคิดวิเคราะห์ธุรกิจ และนำเสนออย่างเป็นระบบ ให้ผู้เรียนแก้ไข ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างมีหลักการ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการพร้อมวิธีทำโดยแนวทางการสอนแต่ละหลักการนอกจากที่จะ Focus ไปที่ การแก้ปัญหาธุรกิจแล้ว แต่ละหลักการผู้เรียนจะได้เทียบเคียงกับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจแก่นของหลักการและเอาไปใช้ได้หลากหลายแง่มุม

Influencer 5.0

หลักสูตรนี้คือหลักสูตรพัฒนาทักษะการ Influence ที่มุ่งเน้น End to end process ของการนำเสนอ ตั้งแต่การมี Mindset ในการนำเสนอที่ถูกต้อง, การวิเคราะห์และระบุความต้องการของผู้ฟังอย่างลึกซึ้ง จนถึงระดับ Insight, การวางกลยุทธ์การ Influence และการวาง Storyline, การจัดทำสื่อการนำเสนอ และการพูดนำเสนออย่างมั่นใจ และการตอบคำถาม
ทักษะการ Influence มีรากฐานมาจากเข้าใจสมอง หลักสูตรนี้จะพาท่านรู้จักกับสมองทั้งสองฝั่ง และการเข้าใจ ความผิดพลาดในการตัดสินใจ (Cognitive Bias) และการประยุกต์ใช้อย่างลึกซึ้ง