มูลนิธีศุภนิมิต

D4 consultant เข้าร่วมโครงการอุปการะเด็กในมูลนิธีศุภนิมิต ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ในพื้นที่การดำเนินงานของมูลนิธิฯ