Be With : ดีหรือแย่ แล้วแต่จะคิด

เปิดโลกใบใหม่ และเปลี่ยนวิธีคิดต่อการดำเนินชีวิต ให้สามารถอยู่กับสถานการณ์ที่เลวร้าย หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขี้นกับตัวคุณ ทำให้คุณอยู่กับทุกสิ่งได้ดีขึ้น ด้วยหนังสือที่ขายดีที่สุด การันตีโดยผู้บริหาร พนักงานในองค์การต่างๆ ตลอดจนนักวิชาการ และนักอ่านว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายและดีเยี่ยม

Effective Time Management : การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นพบทางออกของการจัดการและบริหารเวลาอย่างลุ่มลึก ถ่ายทอดเทคนิคและเรื่องราวเด็ดๆ เพื่อกำจัดปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นกับการดูแลปัญหา และความเครียดเกี่ยวกับการบริหารและจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

Negotiation & Collaboration : เจรจาประสา(น)ความร่วมมือ

เปิดเผยเคล็บลับและวิธีการเจรจา ประสานงาน การขอความร่วมมืออย่างชาญฉลาด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ทั้งสองฝ่ายอย่างง่ายดาย เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ที่ประสบความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

The Art of Communication : ศิลปะการสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ เล่ม 1 และ 2

เสริมสร้างศักยภาพในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ให้ถึงขีดสุด เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงเคล็ดลับในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง เช่น ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ลูกค้ากับผู้ให้บริการ ระหว่างเพื่อนพนักงาน ระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร หรือแม้กระทั่งการสื่อสารภายในครอบครัว

© Copyright - D4 Consultant