ปี 2558

Amway

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ ร่วมกับ ดี โฟ จัดสัมมนาหลักสูตร  ” Problem  Solving  &  Decision  Making  ”  เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม   2558 โดยอ.ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์, อ. นพพล นพรัตน์

Amway

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ ร่วมกับ ดี โฟ จัดสัมมนาหลักสูตร  ” Chane  Awareness ”  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม   2558 โดยอ.ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์, อ. นพพล นพรัตน์

Mitsubishi

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) ร่วมกับ ดี โฟ จัดสัมมนาหลักสูตร  ” ผู้จัดการศูนย์ที่เป็นเลิศ  ”  รุ่นที่  5  เมื่อวันที่ 22 กันยายน   2558 โดยอ.ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์, อ. นพพล นพรัตน์

Mitsubishi

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) ร่วมกับ ดี โฟ จัดสัมมนาหลักสูตร  ” ผู้จัดการศูนย์ที่เป็นเลิศ  ”  รุ่นที่  3  เมื่อวันที่ 16 กันยายน   2558 โดยอ.ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์, อ. นพพล นพรัตน์

Dhipaya

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ร่วมกับ ดี โฟ จัดสัมมนาหลักสูตร “Tip Way #8 (ก้าวสู่ความเป็น 1 ในอาเซียนร่วมกัน)” รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 24-25  พฤษภาคม    2558 โดยอ.ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์, อ. นพพล นพรัตน์ และทีมที่ปรึกษา D4

Dhipaya

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ร่วมกับ ดี โฟ จัดสัมมนาหลักสูตร “Tip Way #7 (ก้าวสู่ความเป็น 1 ในอาเซียนร่วมกัน)” รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 17-18  พฤษภาคม    2558 โดยอ.ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์, อ. นพพล นพรัตน์ และทีมที่ปรึกษา D4

Dhipaya

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ร่วมกับ ดี โฟ จัดสัมมนาหลักสูตร “Tip Way #6 (ก้าวสู่ความเป็น 1 ในอาเซียนร่วมกัน)” รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม    2558 โดยอ.ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์, อ. นพพล นพรัตน์ และทีมที่ปรึกษา D4

Dhipaya

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ร่วมกับ ดี โฟ จัดสัมมนาหลักสูตร “Tip Way #5 (ก้าวสู่ความเป็น 1 ในอาเซียนร่วมกัน)” รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน    2558 โดยอ.ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์, อ. นพพล นพรัตน์ และทีมที่ปรึกษา D4

Michelin

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด  ร่วมกับ ดี โฟ   จัดสัมมนาหลักสูตร   ”  Effective  Time  Management  ” รุ่นที่ 4       เมื่อวันที่   22-23    เมษายน     2558      โดยอ.ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์, อ. นพพล นพรัตน์ และทีมที่ปรึกษา D4

Dhipaya

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ร่วมกับ ดี โฟ จัดสัมมนาหลักสูตร “Tip Way #4 (ก้าวสู่ความเป็น 1 ในอาเซียนร่วมกัน)” รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2558 โดยอ.ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์, อ. นพพล นพรัตน์ และทีมที่ปรึกษา D4

Eagle Ottawa

บริษัท อีเกิ้ล ออตตาวา (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ ดี โฟ จัดสัมมนาหลักสูตร ” โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำทีม (Building Team Leader)” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 โดย อ.ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์, อ. นพพล นพรัตน์  และทีมที่ปรึกษา D4

Dhipaya

บริษัท  ทิพยประกันภัย  จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Tip Way # 3  (ก้าวสู่ความเป็น 1 ในอาเซียนร่วมกัน)   ”  รุ่นที่  3   เมื่อวันที่  20 – 21   มีนาคม     2558   โดย อ.ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์  และทีมที่ปรึกษา D4

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”   รุ่นที่  2/58  เมื่อวันที่  17 – 18   มีนาคม     2558  โดย อ.ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์  และทีมที่ปรึกษา D4

Dhipaya

บริษัท  ทิพยประกันภัย  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Tip-Way # 2 (ก้าวสู่ความเป็น 1  ในอาเซียนร่วมกัน)     ”  รุ่นที่  2    เมื่อวันที่  13 – 14   มีนาคม     2558  โดย อ.ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์  และทีมที่ปรึกษา D4

Amway

บริษัท  แอมเวย์ (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Transformational Leader Program for Area and Up   ”   เมื่อวันที่  11 – 12   มีนาคม     2558  โดย อ.ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์  และทีมที่ปรึกษา D4

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน   จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management   ”   รุ่นที่  1/58   เมื่อวันที่  9 – 10   มีนาคม     2558  โดย อ.ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์  และทีมที่ปรึกษา D4

Eagle Ottawa

บริษัท  อีเกิ้ล  ออตตาวา (ประเทศไทย)   จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำทีม  (Building  Team  Leader)  ”   เมื่อวันที่  3 – 5   มีนาคม     2558  โดย อ.ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์  และทีมที่ปรึกษา D4

Dhipaya

บริษัท  ทิพยประกันภัย  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Tip Way  # 1 (ก้าวสู่ความเป็น 1 ในอาเซียนร่วมกัน)  ”   เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ –   1   มีนาคม     2558  โดย อ.ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์  และทีมที่ปรึกษา D4

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Performance  Dialogue  for  FLL  ”  รุ่นที่  2/58   ระหว่างวันที่  26 – 27  กุมภาพันธ์   2558  โดย อ.ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์  และทีมที่ปรึกษา D4

Dhipaya

บริษัท  ทิพยประกันภัย  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Tip Way  # Exclusive (ก้าวสู่ความเป็น 1 ในอาเซียนร่วมกัน)  ”   เมื่อวันที่  20 – 21  กุมภาพันธ์   2558  โดย อ.ยงยุทธ  พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์  และทีมที่ปรึกษา D4

Amway

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Transformational Leader Program for Area and Up ”   เมื่อวันที่  16 -18  กุมภาพันธ์     2558  โดย  อ.  ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล   นพรัตน์  และทีมที่ปรึกษา D4

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Performance  Dialogue  for  FLL ”  รุ่นที่ 1/58  เมื่อวันที่  10-11  กุมภาพันธ์  2558  โดย  อ.  ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ อ. นพพล   นพรัตน์  และ ทีมที่ปรึกษา D 4

Michelin

บริษัท สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Train The Trainer  ”  รุ่นที่ 1   เมื่อวันที่  9   กุมภาพันธ์    2558  โดย  อ.  ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. กิตติวัฒน์    จาตุรันตานนท์  และทีมที่ปรึกษา D4

Boonthavorn

บริษัท บุญถาวรเซรามิค  จำกัด สาขาที่ 00005   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Step to Leader ”  เมื่อวันที่ 5 -6  กุมภาพันธ์    2558  โดย อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.  นพพล    นพรัตน์  และทีมที่ปรึกษา D 4

Kimball

บริษัท คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนาหลักสูตร “The Art of Communication & Relationship” เมื่อวันที่  15  มกราคม 2558 โดยอ. ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ และอ.นพพล นพรัตน์