ปี 2556

Amway

บริษัท  แอมเวย์ (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”   เมื่อวันที่   12   มกราคม    2556   โดย อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล   นพรัตน์

Ingredion

บริษัท  เนชั่นแนล  สตาร์ช  แอนด์  เคมิเคิล  (ไทยแลนด์)  จำกัด  ร่วมกับ ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ” Effective  Time  Management  &  Coaching  ”   เมื่อวันที่  16  มกราคม   2556   โดย อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ อ. นพพล   นพรัตน์

Sub-anunt

บริษัท  ทรัพย์อนันต์  เยนเนอรัลฟู้ด  จำกัด  ร่วมกับ ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ” Change  Within  You  ”   เมื่อวันที่  25  มกราคม   2556   โดย อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ อ. นพพล   นพรัตน์

Suthakard

บริษัท  สุธากัญจน์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  เมื่อวันที่  26   มกราคม   2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

SCG

บริษัท  เอสซีจี  ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Happiness  for  Synergy  :  Change  Within   You    ”  เมื่อวันที่  28 – 29   มกราคม   2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

IMI

บริษัท ไอเอ็มไอ  อินดัสตรีส์   จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Managing  Your  Time  &  Life   ”  เมื่อวันที่  30   มกราคม   2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

VGI

บริษัท  การจัดการธุรกิจ  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  ให้กับ  VGI  Multimedia  Co.,  Ltd.   เมื่อวันที่  1   กุมภาพันธ์   2556   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล     นพรัตน์

Berli Juker

บริษัท  เบอร์ลี่  ยุคเกอร์  ฟู้ดส์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ”  Effective  Meeting  ”  เมื่อวันที่  4   กุมภาพันธ์   2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ. นพพล    นพรัตน์

Royal House

สำนักพระราชวัง  สนามเสือป่า   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  เมื่อวันที่  5    กุมภาพันธ์   2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล   นพรัตน์

KTB

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ” Building  Business  Leader  ”  รุ่นที่  34  เมื่อวันที่  6 – 7 – 8   กุมภาพันธ์    2556    โดย อ. ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล   นพรัตน์

Gateaux House

บริษัท  กาโตว์  เฮ้าส์   จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  1   เมื่อวันที่   11  กุมภาพันธ์    2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Gateaux House

บริษัท  กาโตว์  เฮ้าส์   จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่   12  กุมภาพันธ์    2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

SCB LIFE

บริษัท  ซีนิธ  พลัส  พลัส   จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Coaching  Delegation  and  Performance  Dialogue   ”   ให้กับ  บริษัท  ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต  จำกัด   เมื่อวันที่   13 – 14    กุมภาพันธ์    2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Gateaux House

บริษัท  กาโตว์  เฮ้าส์   จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You   ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่   19  กุมภาพันธ์    2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Enhance  Change  and  Commitment  ”   เมื่อวันที่   21   กุมภาพันธ์     2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ. นพพล    นพรัตน์

SKC

บริษัท  สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น  (อมตะนคร)   จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”   เมื่อวันที่   27   กุมภาพันธ์    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SCG

บริษัท  เอสซีจี  ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Happiness  for  Synergy  :  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่  28   กุมภาพันธ์  –  1  มีนาคม   2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ.นพพล  นพรัตน์

Amway

บริษัท  แอมเวย์  (ประเทศไทย)   จำกัด   ร่วมกับ  ดี โฟ    จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”   เมื่อวันที่  6   มีนาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

SKL

บริษัท  สยามคูโบต้าลีสซิ่ง  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร   ”  Effective  Time  Management  and  Effective  Communication  Skill  ”   เมื่อวันที่   8 – 9   มีนาคม    2556    โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล   นพรัตน์

Symphony

บริษัท  ซิมโฟนี่  คอมมูนิเคชั่น  จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Step  to  Leader  :  Service  Center  Management  ”   เมื่อวันที่่  11  มีนาคม   2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

SCG

บริษัท  เอสซีจี  ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Happiness  for  Synergy  :  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  3   เมื่อวันที่  14 – 15    มีนาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

IMI

บริษัท  ไอเอ็มไอ  อินดัสตรีส์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You + HPO  ”  เมื่อวันที่  18   มีนาคม    2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Regal Jewelry

บริษัท  รีกัลจิวเวลลี่  แมนูแฟคเจอร์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Performance  Dialogue  &  Creative  Feedback  ”   เมื่อวันที่   19   มีนาคม    2556    โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

KTB

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Building  Business  Leader  ”  รุ่นที่  35   เมื่อวันที่   20 – 21 – 22   มี่นาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

APM

บริษัท  เอเชี่ยน พาร์ทส์  แมนูแฟคเจอริ่ง  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร   ”  Excellent  Leader  ”   เมื่อวันที่  23   มีนาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  124   และ  หลักสูตร   ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  130   เมื่อวันที่  25-26-27   มีนาคม   2556    โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  125   และ  หลักสูตร   ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  131   เมื่อวันที่  1-2-3   เมษายน     2556    โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Thai Namthip

บริษัท  ไทยน้ำทิพย์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Conflict  Management  ”  เมื่อวันที  9   เมษายน    2556   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล    นพรัตน์

Linde

บริษัท  ลินเด้  (ประเทศไทย)   จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  เมื่อวันที่   11   เมษายน   2556   โดย อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล    นพรัตน์

KTB

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Performance  Dialogue  &  Creative  Feedback  ”  เมื่อวันที่   18 – 19   เมษายน   2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

KT Zmico

บริษัท หลักทรัพย์ เคที  ซีมิโก้  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ” Spirit  of  Excellence  ”   เมื่อวันที่  27 – 28  เมษายน   2556   โดย  อ.นพพล   นพรัตน์  และ  ทีมงาน

Boonthavorn

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาช่างฝึมือ  บุญถาวร   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Train  the  Trainer # 2  ”  รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่  2   พฤษภาคม     2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Boonthavorn

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาช่างฝึมือ  บุญถาวร   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Train  the  Trainer # 2  ”  รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่  3   พฤษภาคม     2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  1   เมื่อวันที่  7 – 8   พฤษภาคม     2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Enhance  Change  &  Commitment  ”     เมื่อวันที่  9   พฤษภาคม     2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SKC

บริษัท  สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  &  Effective  Communication  Skill  ”   รุ่นที่  1  เมื่อวันที่  13 – 14    พฤษภาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.  นพพล    นพรัตน์

Amway

บริษัท  แอมเวย์  (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม     2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ. นพพล    นพรัตน์

K-Asset

บริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  1   เมื่อวันที่    22   พฤษภาคม    2556    โดย  อ.ยงยุทธ      พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

K-Asset

บริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่    29   พฤษภาคม    2556    โดย  อ.ยงยุทธ      พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Utac

บริษัท  ยูแทคไทย  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ”  Effective  Time  Management  ”   เมื่อวันที่   30   พฤษภาคม    2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน   จำกัด   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ”  MPH  Outing  and  Workshop  ”   เมื่อวันที่   31   พฤษภาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ. นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ   จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ   ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  129   และ  หลักสูตร  ” Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  135   เมื่อวันที่  3 – 4 -5    มิถุนายน   2556  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ.นพพล    นพรัตน์

S & P

บริษัท  เอส แอนด์ พี  ซินดิเคท  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  จิตวิทยาการดูแลคน  และการทำงานเป็นทีม  ”    เมื่อวันที่   6   มิถุนายน    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SCB Life

บริษัท  ซีนิธ  พลัส พลัส  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  ให้กับ  บริษัท  ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต   จำกัด   เมื่อวันที่   10 – 11    มิถุนายน    2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล   นพรัตน์

SEIC

บริษัท  อาคเนย์ประกันภัย  จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Performance  Dialogue  &  Creative  Feedback  ”   เมื่อวันที่   12   มิถุนายน   2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

YVES ROCHER

บริษัท  อีฟ โรเซ  (ประเทศไทย)   จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”   เมื่อวันที่   17   มิถุนายน    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล   นพรัตน์

Aerothai

บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ”  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ  ”   เมื่อวันที่  18   มิถุนายน    2556   โดย อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.  นพพล    นพรัตน์

SKC

บริษัท  สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น   จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสุตร   ”  Effective   Time  Management  &  Effective  Communication  Skill  ”   รุ่นที่  2   เมื่อวันที่   21 – 22   มิถุนายน    2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.  นพพล    นพรัตน์

KTB

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด  (มหาชน)    ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ”  Building  Business  Leaders  ”  รุ่นที่  36  เมื่อวันที่   26-27-28   มิถุนายน     2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน   จำกัด   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  FLL’s  Leadership  Program  ”  รุ่นที่  1  เมื่อวันที่  1   กรกฎาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  132   และ  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”   รุ่นที่  138   เมื่อวันที่  2 – 3 – 4   กรกฎาคม     2556   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Phelps Dodge

บริษัท  เฟ้ลปส์  ดอด์จ  ไทยแลนด์   จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ” Performance  Dialogue  ”   เมื่อวันที่   5   กรกฎาคม    2556   โดย  อ. ยงยุทธ     พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ”  Excellent   Supervisor  ”  รุ่นที่  135   และ  หลักสูตร   ”  Effective  Time  Management  ”   รุ่นที่  141   เมื่อวันที่   8 – 9 – 10    กรกฎาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล     นพรัตน์

K-Asset

บริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  จำกัด   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management ”   รุ่นที่  1   เมื่อวันที่   11   กรกฎาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Aerothai

บริษัท  วิทยุการบินแห่งประเทศไทย   จำกัด   ร่วมกับ   ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ  ”  รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่   12    กรกฎาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

NSTDA

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  ผสานสายใจ  ร้อยหัวใจสู่เครือข่ายความร่วมมือ  ”   เมื่อวันที่   13   กรกฎาคม    2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ.นพพล   นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  137  และ  หลักสูตร  ”  Effective   Time  Management  ”  รุ่นที่  143   เมื่อวันที่  15 – 16 – 17   กรกฎาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Boonthavorn

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาช่างฝีมือ บุญถาวร    ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Spirit  of  Excellence  ”     เมื่อวันที่  17 – 18   กรกฎาคม   2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

TRR

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่ 2   เมื่อวันที่  18   กรกฎาคม   2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

K-Asset

บริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่ 2   เมื่อวันที่  19   กรกฎาคม   2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  FLL’ s  Leadership  Programs  ”  รุ่นที่ 2   เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม      2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Amway

บริษัท  แอมเวย์  (ประเทศไทย)  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Give  Negotiation  &  Get  Collaboration  ”    เมื่อวันที่  25   กรกฎาคม      2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

TRR

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่ 3    เมื่อวันที่  26   กรกฎาคม   2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

KTB

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Mindset  for  Work  Efficiency ”  รุ่นที่  1    เมื่อวันที่   27   กรกฎาคม       2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

TRR

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่ 4    เมื่อวันที่  29   กรกฎาคม     2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

UTAC

บริษัท  ยูแทคไทย   จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่ 1    เมื่อวันที่  1    สิงหาคม     2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

TFG

บริษัท  ไทย ฟู๊ดส์ สไวน ฟาร์ม  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่ 1    เมื่อวันที่  2  สิงหาคม       2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ   จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent   Supervisor  ”  รุ่นที่ 139    และ  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  145   เมื่อวันที่  5 – 6 – 7    สิงหาคม      2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Amway

บริษัท  แอมเวย์ (ประเทศไทย)   จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่ 4   เมื่อวันที่   8   สิงหาคม     2556   โดย  อ. ยงยุทธ     พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Gateaux House

บริษัท  กาโตว์ เฮ้าส์  จำกัด   ร่วมกับ   ดี  โฟ    จัดสัมมนา  หลักสูตร  ” Passion  Discipline  Integrity  &  Commitment  ”  รุ่นที่  1    เมื่อวันที่  14   สิงหาคม    2556   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล     นพรัตน์

Gateaux House

บริษัท  กาโตว์ เฮ้าส์  จำกัด   ร่วมกับ   ดี  โฟ    จัดสัมมนา  หลักสูตร  ” Passion  Discipline  Integrity  &  Commitment  ”  รุ่นที่  2    เมื่อวันที่  15   สิงหาคม    2556   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล     นพรัตน์

D 4

บริษัท  ดี โฟ  คอนซัลแท็นท์  จำกัด    จัดงาน   Event   ”   D 4  Open  House  ”    เมื่อวันที่  16   สิงหาคม    2556   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล     นพรัตน์

SCB LIFE

บริษัท  ซีนิธ พลัส พลัส  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  The  Art  of  Communication  &  Relationship  ”  ให้กับ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต  จำกัด   เมื่อวันที่  19   สิงหาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่   20 – 21  สิงหาคม   2556    โดย อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

VGI

บริษัท  การจัดการธุรกิจ  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  การบริหารงานและการบริหารคน  ”  ให้กับ   VGI  Multimedia  Co.,  Ltd.   เมื่อวันที่  26   สิงหาคม   2556  โดย อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  143  และ  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่   149   เมื่อวันที่   2 – 3 – 4    กันยายน   2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ.  นพพล     นพรัตน์

MOST

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”    เมื่อวันที่   6 – 7    กันยายน    2556   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Italthai

บริษัท  อิตัลไทยอุตสาหกรรม  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  1   เมื่อวันที่   9   กันยายน    2556   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Italthai

บริษัท  อิตัลไทยอุตสาหกรรม  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่   10   กันยายน    2556   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

UTAC THAI

บริษัท  ยูแทคไทย   จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่  11  กันยายน  2556   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ. นพพล    นพรัตน์

Linde

บริษัท  ลินเด้ (ประเทศไทย)   จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่ 3   เมื่อวันที่   13    กันยายน    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ. นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  146  และ  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่   152   เมื่อวันที่   16 – 17 – 18    กันยายน   2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ.  นพพล     นพรัตน์

TGIA

สมาคมประกันวินาศภัยไทย   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Performance  Dialogue  &  Creative  Feedback   ”     เมื่อวันที่  20   กันยายน   2556   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

SKC

บริษัท  สยามคูโบต้า  คอร์ปอเรชั่น   จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Give  Negotiation  &  Get  Collaboration   ”     เมื่อวันที่  21   กันยายน   2556   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  FLL’s  Leadership  Programs  ”  รุ่นที่  3   เมื่อวันที่  23   กันยายน   2556   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Italthai

บริษัท  อิตัลไทยอุตสาหกรรม  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  3   เมื่อวันที่   24   กันยายน    2556   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Italthai

บริษัท  อิตัลไทยอุตสาหกรรม  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  4   เมื่อวันที่   25   กันยายน    2556   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

SKL

บริษัท  สยามคูโบต้าลีสซิ่ง  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  &  Effective  Communication  Skill  ”   เมื่อวันที่   27-28  กันยายน    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin ROH

Michelin  ROH  Co., Ltd.  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  IPQ  Outing  and  Workshop  ”   เมื่อวันที่  30   กันยายน   2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.  นพพล    นพรัตน์

Boonthavorn

บริษัท  บุญถาวรเซรามิค  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่  1   ตุลาคม    2556   โดย อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

Boonthavorn

บริษัท  บุญถาวรเซรามิค  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่  3 ตุลาคม    2556   โดย อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

TFG

บริษัท  ไทย ฟู๊ดส์ สไวน ฟาร์ม  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Team  Management  ”  เมื่อวันที่  4   ตุลาคม   2556    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

KTB

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  The  Art  of  Communication  &  Relationship ”     เมื่อวันที่   5    ตุลาคม   2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

TYPE PLUS

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  ให้แก่ บริษัท ไทร์พลัสประเทศไทย  จำกัด  เมื่อวันที่  6   ตุลาคม   2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล    นพรัตน์

Linde

บริษัท  ลินเด้  (ประเทศไทย)  จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  4  เมื่อวันที่  8   ตุลาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล     นพรัตน์

Amway

บริษัท  แอมเวย์ (ประเทศไทย)   จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่ 5   เมื่อวันที่   9   ตุลาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล   นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  147  และ  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่   153   เมื่อวันที่   14 – 15 – 16    ตุลาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ.  นพพล     นพรัตน์

Italthai

บริษัท  อิตัลไทยอุตสาหกรรม  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  5   เมื่อวันที่   18   ตุลาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล    นพรัตน์

Boonthavorn

บริษัท  บุญถาวรเซรามิค   จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  4   เมื่อวันที่   22   ตุลาคม    2556   โดย อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

RR

กลุ่มบริษัท  รุ่งเรืองดีเวลลอปเมนท์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”   เมื่อวันที่   24   ตุลาคม    2556   โดย  อ.นพพล   นพรัตน์  และทีมงาน

PTT

บริษัท  ปตท.  จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”   เมื่อวันที่   25   ตุลาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

SKL

บริษัท  สยามคูโบต้าลีสซิ่ง  จำกัด   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร   ”  Effective  Time  Management  &  Effective  Communication  Skill  ”  เมื่อวันที่  28-29  ตุลาคม   2556  โดย อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

PICO

บริษัท  เพทโทร-อินสตรูเมนท์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่ 1   เมื่อวันที่  30  ตุลาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ. นพพล    นพรัตน์

PICO

บริษัท  เพทโทร-อินสตรูเมนท์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่ 2   เมื่อวันที่  31  ตุลาคม    2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ. นพพล    นพรัตน์

SEC.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  The  Art  of  Communication  &   Relationship  ”   เมื่อวันที่   1    พฤศจิกายน     2556   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล     นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ   จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่ 148  และ  หลักสูตร   ”  Effective  Time  Management  ”   รุ่นที่  154   เมื่อวันที่   4-5-6    พฤศจิกายน   2556   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ   จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่ 149  และ  หลักสูตร   ”  Effective  Time  Management  ”   รุ่นที่  155   เมื่อวันที่   11-12-13    พฤศจิกายน     2556   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SCG

บริษัท  เอสซีจี-ซิเมนต์  ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Meeting  ”    เมื่อวันที่   20   พฤศจิกายน    2556   โดย  อ.ยงยุทธ     พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.  นพพล    นพรัตน์