Be With : ดีหรือแย่ แล้วแต่จะคิด

เปิดโลกใบใหม่ และเปลี่ยนวิธีคิดต่อการดำเนินชีวิต ให้สามารถอยู่กับสถานการณ์ที่เลวร้าย หรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขี้นกับตัวคุณ ทำให้คุณอยู่กับทุกสิ่งได้ดีขึ้น ด้วยหนังสือที่ขายดีที่สุด การันตีโดยผู้บริหาร พนักงานในองค์การต่างๆ ตลอดจนนักวิชาการ และนักอ่านว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายและดีเยี่ยม

Effective Time Management : การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นพบทางออกของการจัดการและบริหารเวลาอย่างลุ่มลึก ถ่ายทอดเทคนิคและเรื่องราวเด็ดๆ เพื่อกำจัดปัญหาซ้ำซากที่เกิดขึ้นกับการดูแลปัญหา และความเครียดเกี่ยวกับการบริหารและจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ